พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า พ.ร.บ. กันอยู่บ่อย ๆ และคงมีความสงสัยว่า ทำไมเราต้องทำ พ.ร.บ. กันด้วย มันความสำคัญกับเรายังไง

พ.ร.บ.” จริง ๆ ก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งในทางกฎหมายมีการบังคับให้รถทุกคันต้องทำ โดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับ พ.ศ. 2535 บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อคุ้มครองตัวบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คำนึงว่าบุคคลบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมาการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินชดเชย

การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในปัจจุบันมีการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ถึงต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถเหล่านั้น และอีกอย่างเพื่อให้มีระเบียบแบบแผนในการใช้ถนนร่วมกัน ที่สำคัญอีกอย่างคือ การทำ พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราเมื่อเราประสบเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

 

ที่เราจะบอกคุณก็คือ เมื่อคุณซื้อรถมา ไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถเก๋งก็แล้วแต่ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือ การนำรถของคุณไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะมันมีความสำคัญต่อเจ้าของรถ และ ตัวรถ เป็นอย่างมาก

หากคุณไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ของคุณก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และที่สำคัญควรนำหลักฐานการทำ พ.ร.บ. ติดเอาไว้ในรถด้วยเสมอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงกับเจ้าหน้าที่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ในการทำ พ.ร.บ. นั้น หากเป็นไปได้ควรทำกับบริษัทประกันภัยรถยนต์เดียวกันเพื่อความสะดวกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะในการยื่นเอกสารต่าง ๆ จะสามารถทำได้พร้อมกันต่อเนื่องทันที โดยไม่เสียเวลารอไปมา

 

พ.ร.บ.รถยนต์เป็นกฎหมายที่เอาไว้คุ้มครองเราเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เราสามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายหรือ เคลมค่าซ่อมรถยนต์จาก พ.ร.บ.หรือ บริษัทที่เราทำประกันได้

Leave a Comment