ต้องรู้!!! หากไม่อยากโดนหลอกเมื่อซื้อประกันภัยออนไลน์

ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์เป็นที่นิยมกันมาก ไม่เว้นแม้แต่การซื้อประกันภัยรถยนต์ และมักจะมีการขายประกันออนไลน์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นบ่อย ๆ  ที่สามารถสังเกตได้ก็คือ ผู้ขายมักจะใช้วิธีการโทรอ้างข้อมูลเดิม ๆ ที่เราทำประกันไว้เมื่อครั้งก่อน  แล้วพยายามเร่งให้เราตัดสินใจต่อประกันหรือทำประกันเลย และมักจะโทรตื้อขายทุกวันหรือทุก 2 วันจนเราต้องตัดรำคาญทำ ๆ ไป

บอกให้เราทำการโอนเงินค่าเบี้ยประกันเข้าบัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่บัญชีของบริษัท

ไม่สามารถบอกเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันได้ หรือบอกเลขที่ใบอนุญาตไม่ชัดเจน

ไม่สามารถติดต่อตามกรมธรรม์ฉบับจริงได้ หรือ ติดต่อได้ยากมาก

 

วิธีการตรวจสอบเมื่อซื้อประกันภัยออนไลน์

1.ขอทราบชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน ชื่อและเลขที่บริษัทตัวแทนประกันภัยจากคนที่โทรมาขายประกันกับเรา หรือขอให้คนที่โทรเข้ามาส่งเป็นรูปถ่ายมาให้ดู แล้วนำข้อมูลเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ คปภ. ที่ http://eservice.oic.or.th ก่อนตัดสินใจซื้อ หากว่าให้ไม่ได้หรือให้ไม่ชัดเจนก็บอกลาได้เลย

2.มีการคะยั้นคะยอให้เราจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหรือมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตของเราโดยที่เราไม่ยินยอม กรณีนี้ถือเป็นการยักยอกทรัพย์ถือเป็นคดีอาญาเราสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อรับความเสียหายจากเหตุการณ์ได้
แต่ถ้าหากมีการตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตจริงและถูกต้อง เราก็สามารถซื้อผ่านการตัดบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันด้วยตัวเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยโดยตรงแล้วให้เจ้าหน้าที่เตรียมกรมธรรม์มาส่งให้ตามวัน เวลา ที่เรานัดก็ได้

ในกรณีที่โดนตัดบัตรเครดิตโดยที่เราไม่ยินยอม ให้ทำดังนี้

  • โทรไปที่เบอร์ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ เพื่อแจ้งยกเลิกการซื้อประกันและการตัดบัตรเครดิตของเรา
  • พิมพ์จดหมายเป็นลายลักอักษรแจ้งขอยกเลิกให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อกำกับ แล้วส่งลงทะเบียนแบบที่มีใบตอบรับส่งให้บริษัทประกันภัยนั้นอีกครั้ง
  • ส่งสำเนาเอกสารที่เราส่งยกเลิกการซื้อประกันกับบริษัทประกันภัยให้กับธนาคารของบัตรเครดิตที่เราโดนตัดเงินไปด้วย
  • โทรแจ้งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาตตัวแทน เลขที่ใบอนุญาตบริษัทประกันภัย วัน เวลา ที่เกิดเรื่อง ช่วงเวลาทั้งหมด โทรแจ้งสายด่วน คปภ.ที่ 1186 หรือส่ง e-mail ไปที่ http://www1.oic.or.th แล้วโทรติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

3.การซื้อประกันภัยก็เหมือนกับการซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง คนซื้อมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจในภายหลังได้ การซื้อประกันก็เช่นกันเรายังมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนใจได้อีก 30 วัน แค่ทำตามขั้นตอนในการโทรไปยกเลิก ส่งเอกสารยกเลิกไปทั้งที่บริษัทประกันที่เราซื้อและที่ธนาคารบัตรเครดิตที่เราโดนตัดเงิน จากนั้นก็ตามเรื่องจากบริษัทประกันเพื่อให้ทางบริษัทยกเลิกให้เรียบร้อย

จริง ๆ ประกันรถยนต์เราต้องซื้อเป็นรายปีอยู่แล้ว หากว่าบริษัทไหนบริการไม่ดีหรือไม่ประทับใจก็สามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนบริษัทใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องรอให้ครบปี

Leave a Comment