พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า พ.ร.บ. กันอยู่บ่อย ๆ และคงมีความสงสัยว่า ทำไมเราต้องทำ พ.ร.บ. กันด้วย มันความสำคัญกับเรายังไง “พ.ร.บ.” จริง ๆ ก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งในทางกฎหมายมีการบังคับให้รถทุกคันต้องทำ โดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฉบับ พ.ศ. 2535 บังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อคุ้มครองตัวบุคคลที่เกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที โดยไม่คำนึงว่าบุคคลบุคคลนั้นจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมาการช่วยเหลือในรูปแบบของเงินชดเชย การทำ พ.ร.บ.รถยนต์ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในปัจจุบันมีการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ถึงต้องมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถเหล่านั้น และอีกอย่างเพื่อให้มีระเบียบแบบแผนในการใช้ถนนร่วมกัน ที่สำคัญอีกอย่างคือ การทำ พ.ร.บ. จะช่วยคุ้มครองและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราเมื่อเราประสบเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย   ที่เราจะบอกคุณก็คือ เมื่อคุณซื้อรถมา ไม่ว่าจะรถยนต์หรือรถเก๋งก็แล้วแต่ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือ การนำรถของคุณไปต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เพราะมันมีความสำคัญต่อเจ้าของรถ และ ตัวรถ เป็นอย่างมาก หากคุณไม่ทำ พ.ร.บ. รถยนต์ของคุณก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้ และมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 … Read more

ต้องรู้!!! หากไม่อยากโดนหลอกเมื่อซื้อประกันภัยออนไลน์

ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์เป็นที่นิยมกันมาก ไม่เว้นแม้แต่การซื้อประกันภัยรถยนต์ และมักจะมีการขายประกันออนไลน์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นบ่อย ๆ  ที่สามารถสังเกตได้ก็คือ ผู้ขายมักจะใช้วิธีการโทรอ้างข้อมูลเดิม ๆ ที่เราทำประกันไว้เมื่อครั้งก่อน  แล้วพยายามเร่งให้เราตัดสินใจต่อประกันหรือทำประกันเลย และมักจะโทรตื้อขายทุกวันหรือทุก 2 วันจนเราต้องตัดรำคาญทำ ๆ ไป บอกให้เราทำการโอนเงินค่าเบี้ยประกันเข้าบัญชีส่วนบุคคลไม่ใช่บัญชีของบริษัท ไม่สามารถบอกเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนประกันได้ หรือบอกเลขที่ใบอนุญาตไม่ชัดเจน ไม่สามารถติดต่อตามกรมธรรม์ฉบับจริงได้ หรือ ติดต่อได้ยากมาก   วิธีการตรวจสอบเมื่อซื้อประกันภัยออนไลน์ 1.ขอทราบชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน ชื่อและเลขที่บริษัทตัวแทนประกันภัยจากคนที่โทรมาขายประกันกับเรา หรือขอให้คนที่โทรเข้ามาส่งเป็นรูปถ่ายมาให้ดู แล้วนำข้อมูลเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของ คปภ. ที่ http://eservice.oic.or.th ก่อนตัดสินใจซื้อ หากว่าให้ไม่ได้หรือให้ไม่ชัดเจนก็บอกลาได้เลย 2.มีการคะยั้นคะยอให้เราจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหรือมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตของเราโดยที่เราไม่ยินยอม กรณีนี้ถือเป็นการยักยอกทรัพย์ถือเป็นคดีอาญาเราสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อรับความเสียหายจากเหตุการณ์ได้ แต่ถ้าหากมีการตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตจริงและถูกต้อง เราก็สามารถซื้อผ่านการตัดบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันด้วยตัวเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยโดยตรงแล้วให้เจ้าหน้าที่เตรียมกรมธรรม์มาส่งให้ตามวัน เวลา ที่เรานัดก็ได้ ในกรณีที่โดนตัดบัตรเครดิตโดยที่เราไม่ยินยอม ให้ทำดังนี้ โทรไปที่เบอร์ของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ เพื่อแจ้งยกเลิกการซื้อประกันและการตัดบัตรเครดิตของเรา พิมพ์จดหมายเป็นลายลักอักษรแจ้งขอยกเลิกให้ชัดเจน พร้อมลงชื่อกำกับ แล้วส่งลงทะเบียนแบบที่มีใบตอบรับส่งให้บริษัทประกันภัยนั้นอีกครั้ง ส่งสำเนาเอกสารที่เราส่งยกเลิกการซื้อประกันกับบริษัทประกันภัยให้กับธนาคารของบัตรเครดิตที่เราโดนตัดเงินไปด้วย โทรแจ้งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมทั้งเลขที่ใบอนุญาตตัวแทน เลขที่ใบอนุญาตบริษัทประกันภัย วัน เวลา ที่เกิดเรื่อง ช่วงเวลาทั้งหมด … Read more